<img src="http://deoraita.com/wp-content/uploads/2022/07/8665864_truck_fast_icon.png" alt="" width="28" height="28" /> משלוחים חינם ברכישה מעל 199 ₪

כללי

 1.  אתר האינטרנט Deoraita.com  (להלן: "האתר") משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי קוסמטיקה, ומוצרי ריח על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. האתר מופעל על ידי "דאורייתא" לגוף ולנשמה, ח.פ. 064986482 (להלן: "החברה")
 2. טרם ביצוע כל פעולה באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון ובמלואו את תקנון זה. הוראות התקנון יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתבוצע על ידך באמצעות האתר ו/או הטלפון החברה.
  כלל פעולות אלו יהווה את הבסיס לכל התקשרות ודיון בין מזמין המוצר לבין חברת "דאורייתא".
 3. גלישה באתר, רכישת מוצרים ו/או השארת פרטים מכל סוג שהוא באתר מהווה את הסכמתך המלאה לכל האמור בתקנון זה ככתבו וכלשונו.
 4. במידה ואינך מסכים לתנאי התקנון ככתבם וכלשונם הנך מתבקש לחדול מכל פעולה ו/או שימוש באתר.

רכישה דרך האתר

 1. "דאורייתא" לגוף ולנשמה מאפשרת לציבור הגולשים באינטרנט במדינת ישראל לרכוש באמצעות האתר מוצרי קוסמטיקה כגון :(סבונים, קרמים, מוצרי שיער), מוצרי ריח,מבשם חדרים, מבשם אריגים.
 2. השימוש באתר והזמנת המוצרים דרכו הינם לתושבים במדינת ישראל מגיל 18 ומעלה, המחזיקים כרטיס אשראי ישראלי תקף כדין.
 3. ביצוע הזמנה באתר דורשת מהמזמין להקליד פרטים אישיים בסיסים לטובת ביצוע ההזמנה, כגון: שם מלא, כתובת אספקת המוצר, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, תעודת זהות וכיו"ב.
 4. על מנת שההזמנה שהוזנה תועבר לביצוע ללא עיכובים יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדויק.
 5. מסירת הפרטים האישיים וכן פרטי האשראי של הלקוח הינם תנאי להשלמת העסקה.
 6. לאחר ביצוע העסקה ישלח למזמין המוצר אישור בדבר ביצוע העסקה לדואר האלקטרוני של המזמין.
 7. קבלת אישור העסקה במייל למזמין השירות מהווה אישור על קליטת ההזמנה במשרדי החברה.
 8. חיוב המזמין בגין עלות מוצר ועלות המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, מיד לאחר ביצוע הפעולה.
 9. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי, ביצוע ההזמנה אינו תקף ועל מבצע ההזמנה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של חברת "דאורייתא" לגוף ולנשמה על מנת להסדיר את אופן התשלום.
 10. רק הזמנה שאושרה על ידי חברת האשראי תאושר לחיוב על ידי חברת "דאורייתא".
 11. הזנת פרטים כוזבים באתר הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

רכישה טלפונית

 1.  החברה מאפשרת לקהל הגולשים לבצע תהליך רכישה חלקי באתר האינטרנט ללא השארת פרטי האשראי באתר, במקרה כזה על הלקוח לסיים את תהליך הרכישה במסירת פרטי האשראי באופן טלפוני לנציג החברה.
 2.  הזמנת המוצר והמכירה תחשב כתקפה ומלאה רק לאחר מסירת פרטי אשראי לנציג החברה טלפונית וכן רק לאחר שפרטים אלו ופרטי העסקה אושרו על ידי חברת האשראי.
 3.  במקרה של ביצוע הזמנה טלפונית, על מזמין המוצר לקחת בחשבון כי ייתכן ומלאי המוצר אזל בפרק הזמן זה, וכי קליטה סופית של ההזמנה תעשה לאחר אישור ובדיקת המלאי על ידי נציגי החברה.

אבטחה ונתונים אישיים

 1. החברה פועלת בעת קליטת פרטי ההזמנה באתר באמצעו פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL שאושר על ידי חברות האשראי ומאפשר העברת נתונים למחשב עיבוד הנתונים של חברת "דאורייתא".
 2.  המשתמש באתר יודע ומסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד ההזמנה באתר ו/או פרטים הנובעים מפעילות באתר ובכלל מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור ולבצע בו שימוש בתוך החברה בלבד.
 3. אתר האינטרנט Deoraita.com מוגן בפני פריצה בזדון ו/או בשוגג באמצעות טכנולוגיות אבטחה שונות ומתקדמות. החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגן על אתר האינטרנט ועל פרטי הלקוחות והנתונים שברשותם.
 4. אתר האינטרנט של החברה מאובטח ברמה גבוהה ועל פי הכללים וההנחיות הנהוגים באתר סחר אלקטרוני. עם זאת במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, אם במישרין ואם בעקיפין שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו לרבות במקרה של מידע ונתונים יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט נזק ישיר שנגרם בשל רשלנותה של החברה.
 5. החברה מתחייבת שלא להעביר נתונים, פרטים אישיים ו/או כל מידע לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש.
 6. הנתונים היחידים שהחברה רשאית להעביר הינם נתונים שנועדו להשלמת הרכישה והינם כדלהלן:
  פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב מזמין המוצר.
  פרטי הלקוח לחברת הדואר או חברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.

מדיניות מוצרים ומחירים

 1. לחברת "דאורייתא" שלל מוצרים בתום הקוסמטיקה ומוצרי הבישום
 2. החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע סוגי ניחוחות, סוגי פריטים, סוגי גדלים, דגמי מכשירי הריח המוצעים על ידה.
 3.  החברה רשאית לשנות ולעדכן את תנאי המכירה השונים לרבות מחיר המוצר, אופן המשלוח, דרכי התשלום, הכמויות שהוקצו למכירה, סוגי הריח הקיימים במלאי וכיו"ב, ללא כל הודעה מוקדמת.
 4. כל מוצרי החברה הינם חדשים, ארוזים באריזה מקורית של היצרן.
 5. במקרה שבו קיים הבדל בין המוצר שהתקבל על ידי הלקוח לבין פרטי המוצר באתר, הפרטים הכתובים באתר הינם הקובעים לביצוע העסקה.
 6.  במקרה שבו תיאור הריחות באתר אינו תואם את המוצר שהתקבל על ידי הלקוח, תיאור הריחות המופיע במחשבי החברה באתר הינו הקובע לביצוע העסקה.
 7. מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
 8. עלות דמי המשלוח תקבע על פי אופן המשלוח שנבחר על ידי מזמין המוצר בעת תהליך ההזמנה באתר או בטלפון.
 9. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ בשיעור של 17%.
 10. במקרה שהמוצר שהוצע באתר אזל מהמלאי ו/או הופסק הייצור ו/או שיווקו על ידי היצרן, החברה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספקו. במקרה כזה החברה תודיע ללקוח על ביטול העסקה, וכי הלקוח לא יכול לתבוע ו/או לבוא בטענות לחברה או מי מטעמה.
 11. חברת "דאורייתא" רשאית לבטל את ההזמנות והמכירות של הקונים כולם או חלקם במקרה בו נבצר מהחברה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את מוצרים ולעמוד מאחורי התחייבויותיה כתוצאה מתקלות במערכות המחשוב והתקשורת של החברה, במקרה של חבלה כלשהי, פעולות איבה, כוח עליון, שינויים בשיעורי המס, שינויים בשיעורי המכס, שינויים בשיעור המע"מ, שינוי היטלים החלים על המוצרים, שינויים בתקנות המוצרים, עיכובים באספקות בעקבות שביתה, אירוע ביטחוני וכיו"ב.
 12. חברת "דאורייתא" רשאית לבטל רכישה ספציפית בעת מקרה של טעות בתיאור המוצר, מחיר, תנאי אספקה וכיו"ב, תוך החזרת התמורה במלואה ללקוח. במקרה כזה ללקוח לא תהיה הזכות לתבוע ו/או לבוא בטענות לחברה ולמי מטעמה.

אספקת מוצרים

 1. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל בלבד, כתובת שהוקלדה בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב לפי אופן המשלוח הנבחר על ידי מזמין המוצר.
 2. החברה תספק רק מוצרים ששולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי, ועל פי אופן האספקה אשר בחר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.
 3. החברה תספק את מוצריה באמצעות חברת הובלות ו/או חברת הדואר, ובמקרה וכתובת האספקה ייחשב כאזור המוגבל לגישה מבחינה ביטחונית, תפנה החברה למזמין המוצר לצורך תיאום כתובת אספקה שונה או הצעת האופציה של איסוף עצמי, במקרים מסוג זה לא ייחשב עיכוב באספקת המוצר כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל.
 5. במקרה של שימוש החברה על ידי שירות חברת שליחויות אספקת המוצרים תהא בכפוף למדיניות אספקת המוצרים של חברת השליחויות.
 6. זמני אספקת המוצרים הינו על בסיס ימי עסקים בלבד (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 7. "דאורייתא" תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, בנוסף לדמי משלוח כמפורט בעמוד המכירה.
 8. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.
 9. בעת אספקת המוצר, על מזמין המוצר ובעלי כרטיס האשראי להיות נוכח בעת מסירת המוצר, החברה רשאית במקרה כזה לדרוש את הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי וחתימתו על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. במקרה בו מזמין המוצר אינו מקבל את המוצר ו/או בחר לשלוח את המוצר לכתובת אחרת שאינו נוכח בה באופן קבוע ו/או בחר לרכוש את המוצר כמתנה באחריותו הבלעדית למתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

1. על כל רכישה באתר Deoraita.com  רשאים לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם.

2. בעסקת מכר מרחוק (Online) לרכישת מוצר יש להודיע לבית העסק בכתב על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם ניתן לשלוח את בקשת הביטול למייל – Support@deoraita.com כמו כן יש לשמור אישורים רלוונטים.

3. כל ביטול עסקה על פי התקנות מאפשר לעוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5 אחוזים ממחיר הטובין או השירות או מאה שקלים, לפי הנמוך. במידה והעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, רשאית החברה לחייב את הצרכן גם בתשלום אשר נגבה ממנו בגין הביטול על ידי חברות האשראי.

4. ביטול עסקה והחזר כספי יהיה ניתן לבצע עם כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה בלבד
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם מועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות הדין.

5. החזרת מוצר מכל סיבה שהיא תתאפשר אך ורק אם לא נעשה במוצר שימוש והוא נמצא בשלמותו באריזתו המקורית ללא כל פגם או נזק.

6. בעת קבלת אישור החזרת מוצרים לחברה ניתן האפשרות לתת ללקוח כתובת כזאת או אחרת למשלוח המוצר ע"י שיחת טלפון לקבלת הכתובת למשלוח החזר המוצר.

 

שירות לקוחות

 1. שרות הלקוחות של החברה פועל בימים א'-ה' בין השעות 17:30 – 07:30, ניתן לשלוח מייל לכתובת- Support@deoraita.com ותענו בתוך יום עסקים אחד. שירות הלקוחות אינו פועל בערבי חג ומועדי ישראל, נציגי החברה ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה בדבר תפעול המוצר, הזמנות וכל דבר אחר.

תנאים נוספים

 1. "דאורייתא" שומרת לעצמה לשנות תקנון זה מעת לעת.
 2. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.
 3.  כל מידע, מפרט, תמונה, אייקון, גרפיקה, מלל, סלוגן, עיצוב, הצגה מילולית ,סימני מסחר, סימני לוגו המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית של "דאורייתא".
 4. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את תכנים המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב ומראש שניתנה על ידי "דאורייתא".
 5. רישומי המחשב של "דאורייתא" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 6. תקנון זה נכתב בלשון זכר והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

Shopping Cart
×